FOTOSTUDIO

Provádíme zakázkové fotografické práce v níže uvedených oborech.
Z archivu poskytujeme fotografie pro využití v tisku, internetu, prezentacích apod.

Obory

  • krajina
  • architektura
  • průmysl
  • reportáž
  • reklama
  • letecká fotografie

Finální produkty

  • fotografie v libovolných formátech včetně případné adjustace v rámech Nielsen
  • fotografie v datech na CD/DVD
  • diapozitivy 6x4.5, 6x6, 6x9 cm