Théra - ostrov bílých domů a rudého slunce

Théra - což je správný název ostrova mnhem známějšího pod jméneme Santorini - součást Kykladského soustroví ve Středozemním moři je pozůstatkem obrovské kaldery, která vznikla při ničivé sopečné erupci někdy před třemi a půl tisící lety. Větší část ostrova byla tehdy rozmetána a obrovská vlna tsunami zasáhla Krétu, kde pohřbila mínojskou civilizaci. Pod hladinou i zmizela bájná Atlantida. Dnešní  Santorini je magnetem pro turisty, kterých tu v létě býva až přespříliš - na štěstí většina hotelů je na východním pobřeží, kde jsou i rozlehlé pláže, zatímco městečka a vsi na okraji kaldery si uchovávají téměř středověký ráz s křivolakými uzounkými uličkami, bílými domy přilepenými na kamenných srázech a spoustou kostelů s obloukovými střechami.  A k tomu ještě rozvaliny antických měst, která připomínají dobu obrovského rozkvětu. A příslovečně známé jsou santorinské západy slunce, k jejichž pozorování se každodedenně shromáždí tisíce turistů na severozápadním cípu ostrova v městečku Oia. Kdo má rád přece jen méně turistického ruchu a chce si opravdu vychutnat tu zvláštní atmosféru současných městeček i historických památek,  měl by ostrov navštívit mimo sezónu - zjara, či v říjnu.

Galerie ukazuje jenom nepatrný zlomek santorinských krás a zajímavostí, ale snad alespoň trochu vystihuje atmosféru tohoto krásného ostrova.

Santorinská mozaika